Bannersptf logo

Välkommen till SPTF !

En intresse- och basorganisation för ponnytrav inom Svensk Travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0

Sidan ses bäst med Internet Explorer 11


SPTF hälsar välkommen till ponnytravgala, ungdomsträff och årsmöte 16-17 mars 2019!Info från SPTF

Äldre info/nyheter finner Du under fliken nyhetsarkiv

Snart dax för årsmöte!
Hejsan!
NU är det drygt två veckor kvar till SPTF:s årsmöte.
Här nedan kan du se dagordningen!

Övriga årsmöteshandlingar tillsammans med valberedningens förslag till styrelse är skickade till klubbarna!


Vid förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:
1 Upprop och fastställande av röstlängd.
2 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
3 Val av ordförande för stämman.
4 Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
5 Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Val av röstkontrollanter.
7 Behandling av styrelsens redovisningshandlingar.
8 Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Förslag till verksamhetsplan 2017
11 Beslut angående styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
12 Val på ett (1) år av ordförande i SPTF samt tillika ordförande i styrelsen.
13 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
14 Val av övriga styrelseledamöter.
15 Val på ett (1) år av två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.
16 Val av tre (3) ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
17 Behandling av ärenden varom motion ingivits i enlighet med § 19.
18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt förslag.
19 Fastställande av årsavgifter för klubbar.
20 Mötet avslutas.

Med vänlig hälsning
e.u
Arne Florqvist
sportkontoret


26 Feb 2019 - 18:23 av admin
Se hit!
Hejsan!
SPTF tillsammans med några andra travintressenter erbjuder nu en unik utbildning!

För att läsa mera SE HIT! .......

Med vänlig hälsning
Styrelsen


26 Feb 2019 - 17:39 av admin
Statistiken för 2018!
Hejsan !

Statistiken för säsongen 2018 är nu uppdaterad under fliken statistik.
Den är uttagen av ST från tävlingsregistret nu efter nyår.

Med vänlig hälsning

Arne Florqvist
Sportkontoret


8 Feb 2019 - 18:50 av admin
Påminnelse!
Hejsan ingen !
Påminner om nominering till "SPTF:s ungdomsstipendium"

Följande kriterier gäller för nomineringen:


Läs mera här.......Läs noga vad som gäller och skicka sedan förslag på din/dina nomineringar till SPTF under adressen:
arne@sptf.nu
senast 1 mars 2019

På uppdrag av styrelsen
Sportkontoret


24 Jan 2019 - 21:30 av admin
PONNYTRAVGALA24 Jan 2019 - 11:36 av admin
Information ang u-träff, GALA och årsmöte
Nu är det dags för ungdomsträff, ponnytravgala och årsmöte.

Du finner inbjudan och program i nedanstående länk!

Läs mera här.......


E.U.

Arne Florqvist
Sportkontoret


21 Jan 2019 - 13:18 av admin
HJÄLP!
Valberedningen efterlyser förslag på personer ute i ponnytrav Sverige som är intresserade, som vill och kan arbeta med utveckling av ponnytravet genom att delta i styrelsens arbete som ledamot.
Arbetet medför globalt engagemang, ödmjukhet, förmåga att lyssna på de aktiva och analysera vad som är viktigt för ponnytravets fortsatta framtid inom Svensk travsport.

Kontakt valberedningen om Du har frågor eller förslag senast den 10/2 2019
Dennis Olsson
svanesundsgif@gmail.com
Mobil: 073-528 29 34

Malin Borg, sammankallande
malin.borg@kalmar.se
Mobil: 072-7118613

E.U
Arne Florqvist
Sportkontoret


21 Jan 2019 - 12:53 av admin
News management powered by Xpression News
SPTF:s organisation

SPTF:s styrelse, arbetsorganisation och ansvarsområden för 2018 finnas under fliken SPTF.

2017 års pristagare

Här kan Du titta på det bildspel i pdf format som presenterar 2017 års pristagare bland hästar.
(stor fil som tar lite tid att ladda ner)
Klicka här...

SPTF:s sportkontor 2018-2019
c/o Arne Florqvist
Asavägen 27
665 33 Kil
Mobil: 070-3797648
Mail: arne@sptf.nu

SPTF:s historia från 1975 - 2012

Dokument som beskriver om hur det startade i mitten av 70-talet och utvecklingen fram till 2012

Dokumentationen gjord av Bengt Westergren på uppdrag av SPTF inför ST:s övertagande av tävlingsansvaret.
Finns att läsa under länken läs mera


Mätintyg
Intyg finns på ST sportavd Eve Lundberg för rekvirering via mail. eve.lundberg@travsport.se (Pris 10:-/styck). Betalning sker till Postgirot nr 41 99 55 – 0. När detta är gjort sänds mätintygen till Er per post. Glöm ej att ange namn och adress på talongen så att försändelsen hamnar rätt.

Styrelsemöten mm under 2018

Styrelsemöten kommer preliminärt att hållas under 2018: 26/2, 23/3, 9/4,28/6, 27/8, 8/10, 23/11

Förbundsstämma mm kommer att hållas den 16-17 mars 2019.
Ytterligare information kommer senare.
Vid frågor mm kontakta ordf. Maria Werner-Gabrielsson

Frågor som skall behandlas vid styrelsemötena skall vara ordföranden tillhanda senast 14 dagar före styrelsemötet.


Tävlingskalender (länk)

Genom att klicka på länken "tävlingskalender" ovan kommer Du direkt till denna
som innehåller anmälan, startlistor, resultat mm.

Övriga blanketter finner Du nu på Svensk Travsports hemsida.
klicka på bilden nedan så kommer Du dit.


Om ponnytrav

Här kan du som är ny och som vill börja med ponnytrav få veta mer om vad det handlar om.
Läs mer...

Svensk Travsport
Handläggare Jennifer Persson
Ponnytrav
Box 20151,
161 02 Bromma

Mb: 073-069 26 53
E-post: jennifer.persson@travsport.se


Tel växel: 08-475 26 00
Tel kundtjänst: 08-475 27 00
Tel.tid: 8.00-16.30 vardagar
e-post: kundtjanst@travsport.se

Ponnytrav i Norden
... en jämförelse mellan de nordiska länderna...


Dokument som redovisar ponnytravet i de olika länderna kan Du läsa om Du klickar på länken.

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB