Digital förbundsstämma!

Tisdagen den 30 juni avhölls SPTF:s förbundsstämma på något annorlunda sätt. Stämman genomfördes detta år (p.g.a. rådande omständigheter) digitalt via ”team” och det hela gick bra och disciplinerat via dator, ipads eller mobiltelefon. C:a hälften av Sveriges ponnytravklubbar var representerade Läs mer