Tävling

18 Jan 2018 – Mästerskapsbestämmelser 2018
15 Apr 2015 – Mätningsregler/intyg monté 2015
19 Jan 2019 – Mätreglemente gällande 2019
12 Jun 2016 – Anvisningar mätreglementet
18 Jan 2018 – Godkända mätkontrollanter SPTF
14 Jan 2010 – Banförkortningar
01 Jan 2013 – Behandlingsjournal
19 Feb 2018 – Prestationspremie hingstar
20 Mar 2019 – Verksamhetsplan 2019

Övrigt gällande verksamheten

01 Apr 2017 – Arbetsfördelning och organisation 2017
24 Mar 2014 – Typstadgar för till SPTF anslutna travklubbar
27 Mar 2017 – Stadgar för Svenska Ponnytravförbundet
01 Feb 2017 – Policys för aktiva och medlemmar
10 Aug 2018 – SPTF:s info om dataskyddsförordningen
10 Aug 2018 – Kartläggning GDPR avseende SPTF
10 Aug 2018 – Dataskyddspolicy SPTF

Övrigt

Dokument som redovisar ponnytravet i de olika nordiska länderna
Anmälan om tävlingsregistrering Ponny
Anmälan om export Ponny
Anmälan om ägarskifte Ponny
Ansökan om Ponnytravlicens