Bannersptf logo
Licensmaterial för 2010 nu färdigt!
Licensmaterialet för 2010 är nu färdigt och finns att beställa hos utbildningsanvarige Maria Hell på tele 073-8338357 eller via mail till mariahell@spray.se

26 Feb 2010 - 10:43 av Webbmaster
Betydelsefull information!
Medlemsklubbars verksamhets-och räkenskapsår är kalenderår enligt §9 i typstadgarna. §10 i samma typstadgar säger att xxxx klubbs medlemmar skall kallas till ordinarie årsmöte senast två (2) månader efter avslutat verksamhetsår. Kallelse till årsmöte utsändes senast fjorton (14) dagar före sammanträdesdagen.

Omedelbart efter ordinarie årsmöte insända årsberättelse och redovisningshandlingar samt uppgifter om styrelsens sammansättning och övriga funktionärer (§24 i SPTF:s stadgar) till SPTF, Thomas Ljungman.
Om detta ej är uppfyllt riskerar klubben att mista sin rösträtt på SPTF:s årsmöte.
/Arne Florqvist
ordförande


25 Feb 2010 - 15:22 av Webbmaster
Springspår/Ponnyronden
Då huvudansvaret för tidningen SP:s framställning nu övertagits av STC och att den är under omarbetning kommer inte nr 1/2010 av tidningen ut förrän i april. Kontakta redaktören vid ev frågor. Redaktör är nu Frida Sandgren på STC.

23 Feb 2010 - 15:27 av Webbmaster
Teoriprov för licens!
Teoriproven för licens kan Ni som är utbildningsansvariga inom klubbar/travskolor nu rekvirera från Maria Hell på tele 073-8338357 eller via mail till mariahell@spray.se

19 Feb 2010 - 08:49 av Webbmaster
Mätning av ponny!
Information ang regler för mätning av ponny inom SPTF.
Klicka på länken nedan och läs!
Klicka här!


19 Feb 2010 - 08:46 av Webbmaster
Propositioner för April.
Propositioner för April mån finns nu i tävlingskalendern. Börja nu och planera för Er årsdebut.

15 Feb 2010 - 18:29 av Webbmaster
Kvallopp Bollnäs 13 mars.
Kvallopp på Bollnäs den 13 mars, då Bollnästravet har e B-loppsdag.
Anmälan den 7 mars kl. 19-20 till Alexandra Gustavsson 070-6257290.


11 Feb 2010 - 09:49 av Webbmaster
2 minuterslista och fadershingstar 2009.
Pernilla Jobs har delgett oss sin statistik beträffande 2 minutershästar 2009 kat B samt de 100 vinstrikaste fadershingstarna kat B under 2009. Vi tackar Pernilla för denna informativa statistik. Du kan läsa den genom att klicka på länken till höger i rutan för snabblänkar.

7 Feb 2010 - 09:44 av Webbmaster
Motioner till förbundstämman 2010.
Har Du som medlem i någon klubb ännu inte fått tillgång till sammanställningen av motionerna inför förbundstämman 2010, får Du tillgång till dessa här med styrelsen yttrande. Motioner klicka här!
/Arne Florqvist
Ordf.


6 Feb 2010 - 19:10 av Webbmaster
Statistik 2009!
Nu är äntligen den mesta av statistiken för 2009 klar. Den finns nu uppdaterad under fliken statistik. Dock saknas en del för vissa klubbar, men vi jobbar med att få fram denna så fort det finns möjlighet.
/Webbmaster


5 Feb 2010 - 10:11 av Webbmaster
Röstning på 2009 års hästar och kuskar!
Nu har nomineringslistan blivit komplett och röstningen kan starta. Klicka på länken "RÖSTNING" ovan så kommer Du till sidan för röstningen.
Röstningen avslutas Tisdagen den 16/2 kl 24.00.
/webbmaster


2 Feb 2010 - 10:41 av Webbmaster
Beklagar!
Då UK(ungdomskomittén) ännu den 1 feb inte inkommit med en fullständig nomineringslista på 2009 års hästar för publicering på vår hemsida, blir detta framflyttat. Listan kommer att presenteras så fort den är komplett.
/Webbmaster


1 Feb 2010 - 13:33 av Webbmaster
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB