Bannersptf logo
Påminnelse!
För att kunna skicka ut redovisningshandlingar mm till klubbarna måste SPTF ha aktuella postmottagare och andra klubbuppgifter. Då jag vet att det gjorts ändringar i klubbarna och dessa inte inkommit till SPTF, riskerar dessa klubbar att bli utan information. Detta vore tråkigt då det är Er uppgift i klubbarna att förse SPTF med rätta uppgifter för våra sändlistor och register. Skicka nya uppgifter till undertecknad.
/Mvh
Arne Florqvist
Ordf.


24 Feb 2012 - 16:43 av Arne
Är du redo för start?
Snart drar den nya tävlingssäsongen igång. Har du kommit ihåg att förnya din licens? Blankett har skickats ut till samtliga som hade licens förra året. När du kollat att uppgifterna stämmer skickar, mailar eller faxar du in ansökan till SPTF tillsammans med kvitto på inbetald avgift.

Kolla även så att din ponny har giltig vaccination och mätintyg samt att dessa intyg har lämnats in för registrering.

Vill du få bekräftat att allt är klart inför den kommande säsongen kan du skicka ett mail med ponnyns namn så får du veta statusen för vaccination, mätning, tränare mm. Ange ”Ponnykoll” som ämne i mailet så det hamnar rätt.


23 Feb 2012 - 13:47 av rikard
Propositioner april
Propositioner för april finns nu under fliken tävlingar.

16 Feb 2012 - 14:59 av rikard
Uppmaning!
För att klubbuppgifterna på vår hemsida skall vara så riktiga som möjligt uppmanar jag Er att när ni haft årsmöten och eventuellt ändrat på klubbfunktionärerna, skicka då dessa ändringar till webbmaster så att det kan rättas till på klubbsidan. Det är också viktigt att Ni lämnar rätt kontaktman/kvinna som skall ta emot e-post mm från SPTF.

15 Feb 2012 - 18:04 av Arne
Extra lopp i Åmål
Åmål genrepar inför säsongsstarten med en poänglördag den 14 april, då även två ponnylopp kommer att köras. Loppen kommer att finnas med i aprilpropositionen.

14 Feb 2012 - 14:48 av rikard
Ändringar i tävlingsschemat
En ny version av Tävlingsdagskalendern för 2012 är utlagd.

Bergsåker gör följande ändringar:
8 april flyttas till 6 april. 3 juni flyttas till 29 juli.19 augusti flyttas till 9 september.

Mantorp väljer att ta bort två planerade tävlingsdagar: 8 juli och 4 november.

Dessutom kompletteras kalendern med några dagar som tidigare kommit bort i hanteringen.
Jägersro kör några lopp i samband med Jägersrolördag den 9 juni.

Romme kör en heldag 7 oktober och ett lopp den 27 juli i samband med ordinarie travdag.


9 Feb 2012 - 13:42 av rikard
Rengöring av gästboxar
Information från Svensk Travsports veterinäravdelning till travbanorna och ponnytravet.

Rengöring av gästboxar

Giltighet
Dessa direktiv gäller:
• Med omedelbar verkan och är bindande vid samtliga tävlingar på alla travbanor
• Alla boxar som används för gästande hästar som ska delta i tävlingen, även sådana som hyrs ut av tränare
• Även ponnytravet och vid de tillfällen som boxarna hyrs ut till andra tävlingar, exempelvis ridtävlingar

Bakgrund
Travsporten har sen många år krav på rengöring av gästboxar för att minska risken för kontaminering med läkemedel från behandlade hästar. Rengöringen är särskilt viktig för att upprätthålla en hög rättsäkerhet i antidopningsarbetet. I samband med positiva dopningsprov och SÄBA-kontroller har brister i rengöringen upptäckts.

Sedan den 1 juli 2010 gäller ny lagstiftning från Jordbruksverket om rengöring och desinfektion av gäststallar vid tävlingar. Bestämmelserna har tillkommit för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar exempelvis kvarka, A2-influensa och salmonella men även för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier (mördarbakterier). Kvarka som är en streptokockinfektion, kan vara svår att upptäcka. I hästpopulationen förekommer dolda symptomfria smittbärare. Ca 1/3 av de travhästar som dör akut i samband med tävling misstänks ha en dold streptokockinfektion som underliggande dödsorsak.

Genom en bra rengöring och desinfektion minskar risken för spridning av smittsamma sjukdomar, dödsfall och positiva dopningsprov.

Rengöring
Krubbor, vattenkoppar, saltstenshållare etc. avlägsnas eller görs oåtkomliga, exempelvis genom övertäckning.
• Avlägsna allt använt strömedel, synlig smuts, avföring, urin, foderrester etc.
• Desinficera ytor som hästar gärna nosar och slickar på, exempelvis främre boxgaller
• Plombera boxen
• Ansvarig person kontrollerar att boxen är ren, desinficerad och plomberad
• Dokumentation av vem och när rengöring/desinfektion skett samt ansvarig kontrollant ska finnas tillgänglig på sekretariatet


Hästsportens Hus den 21 december 2011
Göran Åkerström, veterinäravdelningen


2 Feb 2012 - 13:19 av rikard
Att tänka på inför ponnytravsäsongen
Som alltid finns det mycket för ponnytravklubbarna att tänka på inför den kommande säsongen.
Här är lite om förändringarna när det gäller propositioner, hederspriser, funktionärer, dopningsprover, gästboxar och alkotest.

Denna info har även skickats med e-post till kontaktpersoner i ponnytravklubbarna.

Läs mer...
1 Feb 2012 - 13:26 av rikard
Förslag till revidering av SPTF:s stadgar.
I.o.m att det planeras att ST skall ta över ansvaret för ponnytravtävlingarna och administrationen för dessa fullt ut 2013, krävs några förändringar i SPTF:s stadgar. Det förslag som styrelsen arbetat fram och som kommer att föreläggas årsstämman 2012 för beslut, finns att läsa i ett dokument som Ni finner i länken Läs mera här>>>

1 Feb 2012 - 10:29 av admin
Inlämnade motioner.
Till årsstämman 2012 har 12 motioner lämnats in till SPTF:s styrelse.
Dessa har behandlats SPTF:s styrelse och skickats ut till klubbarna för behandling på deras årsmöten. I den länk som följer kan Ni läsa motionerna och SPTF:s utlåtande och förslag tlill beslut. OBS! ett stort dokument i PDF format som kan ta lite tid att läsa hem. Läs mera här>>>


1 Feb 2012 - 10:15 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB