Bannersptf logo
Nytt mobilnummer!
Fr.o.m. 1 mars har jag nytt mobilnummer
det är 070-3797648 det gamla kommer att upphöra.

Med vänlig hälsning
Arne Florqvist


25 Feb 2014 - 20:25 av Arne
Valberedningen informerar inför årsmötet 2014.
Valberedningen föreslår i samråd med Sptfs styrelse att antalet medlemmar minskas med två st (från 9 till 7)samt att alla då blir ordinarie ledamöter. Alltså försvinner suppleanterna samt att alla blir ordinarie ledamöter. Detta sker genom att Maria Sjöholm och Eva Svedlund har tackat nej till omval. Vidare har Niclas Malmqvist en önskan att avsluta sitt arbete inom Sptfs styrelse ett år tidigare, så här kommer ett fyllnadsval att ske.
Styrelse medlemmar som skall väljas är ordförande, valberedningen föreslår Arne Florqvist för en period av 1 år.
En ledamot, valberedningen föreslår omval av Sten Bondesson för en period av 2 år samt ett fyllnadsval för Niclas Malmqvist. Här föreslår valberedningen Annette Buhle´r för en period av 1 år

Mvh Valberedningen


24 Feb 2014 - 17:28 av admin
PÅMINNELSE!!!!
Påminner om att anmäla deltagande delegater till årsmötet den 23 mars.
Anmälan skulle vara SPTF tillsänt senast den 22 feb. Det är ett antal klubbar som INTE har anmält sig ännu. Vill NI vara så snälla att fixa detta då hotellet vill ha vårt antal

Anmälan skall skickas till Thomas Ljungman!

/Arne Florqvist
Ordf


24 Feb 2014 - 17:18 av admin
Ponnylicenser inför 2014
För att få anmäla till start eller köra/rida ponnylopp måste du vara medlem i en till SPTF ansluten ponnytravklubb. Detta betyder således att ditt medlemskap måste vara godkänt av aktuell ponnytravklubb, som skall ha rapporterat in ditt medlemskap till SPTF innan du anmäler till start eller skall köra/rida ponnylopp.

Lycka till med tävlingsåret
Thomas Ljungman


21 Feb 2014 - 21:09 av admin
2013 års pristagare!
Vid styrelsemötet den 20 februari utsågs 2013 års pristagare i årgångarna 3,4 och 5 åringar kat A och kat B. Styrelsen utsåg också vinnarna av vandringspriserna Rungeboholms vandringspris och Bruntes vandringspris. Vinnarna av årgångspriserna och vandringspriserna kommer att inbjudas att mottaga sina priser vid den prisceremoni som kommer att hållas i samband med vårt årsmöte den 23 mars. Pristagarna kommer att publiceras i detta forum kring den 8:e mars.

21 Feb 2014 - 10:18 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB