Bannersptf logo
SPTF nu fullvärdig medlem i Svensk Travsport!
Vid Svensk Travsports fullmärktigemöte som avhölls i går den 24 april i Nordinsalen på Solvalla , valdes SPTF in, att ingå som 7:e basförening inom Svensk Travsport. Medlemskapet innebär att SPTF nu även har rösträtt vid fullmäktigemötena och ingår även i förtroenderådet. SPTF är nu i och med detta att jämnställa med andra basföreningar. Kunde även konstatera vid en av de informationer som gavs ,att ponnytravet är lika stora som kallblodstravet och står för c:a 10% av det totala antalet starter som genomförs. I årsredovisningen kunde man läsa att c:a 500 personer under 25 år hade licens för stor häst, och c:a 900 under 25 år hade licens för ponny. Ponnytravet och många tidigare ponnytravkuskar står alltstå för en betydande del av det ungdomliga tävlingsinslaget inom travet, vilket är mycket värdefullt att bevara och utveckla framöver.
/Arne Florqvist


25 Apr 2013 - 12:05 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB