Bannersptf logo
På förekommen anledning!
Vill påminna om de policys som ST och SPTF beslutat om gällande för licensinnehavare inom ponnytravet:

SPTF:s policy
Genom en god etik och moral som innebär ärlighet och öppenhet, agera med ett gott syfte och god vilja, ta ansvar och agerandet ska utmärkas av ordning och reda. God etik och moral innebär även ett tydligt avståndstagande mot dopning, droger och mobbing.

ST:s policy
I ponnytravet jobbar vi för jämställdhet och rättvisa, har en positiv attityd samt nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar. Tonen mot varandra ska vara respektfull såväl i möten irl som i sociala medier och andra kommunikationsformer.


21 Apr 2015 - 12:01 av Arne
Mätning på Sundbyholm!
I samband med träningstävlingen på Sundbyholm nu på lördag den 25/4 finns det möjlighet till mätning. Anmälan på EPS fb-sida eller till Ewa Alpmark
ewa.alpmark@live.se


20 Apr 2015 - 19:08 av admin
Förtydligande ang mätintyg!
Då det uppstått funderingar kring gilltighetstiden på mätintygen utfärdade före 1/1 2014 vill vi göra ett förtydligande. Ponnyer som skall tävla i ponnytrav måste ha ett giltigt mätintyg. På mätintyget står klart och tydligt gilltighetstiden. Detta mätintyg skall också vara registrerat i tävlingsdatabasen och finnas med i passet som alltid skall följa ponnyn till tävlingen. Skulle intyget saknas måste ägaren förvissa sig om att utfärdat intyg är gällande och begära en kopia av det som finns arkiverat hos ST. Mer finns att läsa i ett dokument under fliken dokument och som tidigare skickats ut till samtliga klubbar och godkända mätkontrollanter.
Information ang vad som gäller var publicerad här på hemsidan den 7:e jan 2014
/Arne Florqvist
Mätkommittén


9 Apr 2015 - 18:00 av Arne
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB