Bannersptf logo
Arbets & ansvarsområden SPTF
Vid sitt styrelsemöte den 24/4 beslutade styrelsen om arbets & ansvarsområden inom styrelsen. Detaljerad beskrivning finns under fliken "SPTF".
Undrar Du över något tar Du bara kontakt med någon i styrelsen så får Du hjälp.


1 May 2014 - 15:54 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB