Bannersptf logo
Förtydligande!
Citat ur min infoskrivelse ang bantillhörighet:
"Bantillhörigheten för tränarnas licenser i programmen skall följa de av ST framtagna riktlinjerna"

Detta innebär att tränarnas licenstillhörighet skall stå i programmen och följa ST:s geografiska indelning. men man tävlar för den klubb man är medlem i, svårare än så är det inte.

Arne Florqvist


8 Jun 2013 - 21:41 av Arne
Banbeteckning i programmen!
Under våren och försommaren har starka synpunkter kommit från aktiva, funktionärer, referenter, speakers mfl om att återinföra banbeteckningen i programmen. SPTF har diskuterat detta med ST, ponnytravkommittén och beslutade med utgångspunkt från ovanstående, att så snart som möjligt återinföra detta. SPTF har med som vi anser goda argument framfört de önskemål som framkommit i denna fråga, men utan resultat. Bantillhörigheten för tränarnas licenser i programmen skall följa de av ST framtagna riktlinjerna. Detta innebär inte att man automatiskt tävlar för den klubb som finns vid aktuell bana, utan man tävlar som tidigare för den klubb man är medlem i. Därför gäller att alla klubbar har kontroll på sina medlemsregister och uppdaterar dessa hos SPTF/ST

Arne Florqvist
Ordf.


7 Jun 2013 - 09:45 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB