Bannersptf logo
Info med anledning av uppkommen debatt på FB !
Vid styrelsemötet den 4:e aug beslutade styrelsen att ge Mätkommitten i uppdrag att se över gällande mätningsreglemente och göra en ev revidering med bl.a avseende på mätningsintervallen för ponnyer med en mankhöjd som ligger i närheten av kategorigränserna.
Förslag på reviderat reglemente kommer att presenteras på höstens möten.
Mvh
Arne Florqvist
Ordf./Mätkommitten


11 Aug 2016 - 11:59 av admin
Styrelsemöte
SPTF har idag genomfört ett av sina fysiska styrelsemöten i Stockholm. Många punkter fanns på dagordningen och mötet genomfördes i mycket positiv anda. Protokoll från mötet kommer som alltid att skickas till klubbarnas e.mail mottagare.

4 Aug 2016 - 14:39 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB