Bannersptf logo
Påminnelse!!
Påminnelse till de klubbar som inte ännu anmält deltagande!
Nu återstår endast 2 dagar för anmälan till deltagande i repskap/ordf.konf/u-tinget den 28 nov på Quality Airport Hotel Arlandastad. Den 1 nov skall anmälan vara SPTF tillhanda för bekräftelse till hotellet.

Arne Florqvist
Ordf.


29 Oct 2015 - 14:04 av Arne
Kontrollmätning av ponnyer vid tävling.
Vid tävlingar på Färjestad den 3 okt och Bergsåker den 4 okt genomfördes kontrollmätningar av startande ponnyer enligt punkt 8 i gällande mätningsreglemente och efter beslut vid styrelsemötet den 28 aug 2015. Vid dessa tävlingar påträffades 3 ponnyer som mättes att vara över tillåten kategorigräns. Dessa ponnyer fick starta under dagen då de var inom den uppsatta toleransnivån på 2 cm. Av dessa var det 2 kat B ponnyer och 1 kat A ponny. Ponnyerna har belagts med start/anmälningsförbud fram till dess att ny mätning genomförts och nytt mätintyg skickats in och registrerats hos ST.

Kontrollerna uppfattades som mycket positiva av de aktiva.

På uppdrag av styrelsen
Arne Florqvist
ordf. i mätkommitten


12 Oct 2015 - 23:31 av admin
Höstens möten 28 nov 2015.
Lördagen den 28 november kl.10.00 drar vi igång SPTF:s höstmöten.
Vi kommer att genomföra Ordförandekonferensen, repskapsmötet och ungdomstinget.
SPTF har beslutade att genomföra dessa samtidigt p.g.a de höga kostnader som uppstår i samband med resor, deltagaravgifter, övernattningar mm. Deltagare från ST kommer att medverka. Program kommer senare under början av nov.

Platsen för våra möten är som vanligt Quality Airport Hotel, Arlandastad.

Alla klubbrepresentanter hjärtligt välkomna och ta med Er ert bästa humör för en trevlig mötesdag.

Arne Florqvist
Ordförande


7 Oct 2015 - 10:32 av Arne
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB