Bannersptf logo
Ordf. konf, repskap och u-ting hösten 2018!
Ordförandekonferens kommer att ske 29 oktober 19.00-20.30 via bl.a video mm.
Förslag till dagordning.
1. Information från SPTF
2. Information om ersättningar från ST till sällskap i samband med tävlingsdagar för ponny.
3. Medlemsrekrytering (runda där klubbarna kort presenterar sitt läge kring medlemsrekrytering).
4. Frågor inskickade från klubbarna
5. Övrigt


Repskapsmöte och ungdomsting kommer att ske helgen 24-25 november på Quality Hotel Friends, Solna.
Innehåll:
Information från SPTF
Pegasus 2020
Tävlingar 2018 och inför 2019
Gästföreläsare
Erfarenhetsutbyte

Ett detaljerat program kommer senare!


Separat kallelse har skickats till klubbarnas e-postmottagare.
Se nu till att klubben deltar med representanter.

På uppdrag
Arne Florqvist
Kansliet.


10 Oct 2018 - 21:55 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB