Bannersptf logo
Tävlingsdagar
Vi har nu haft vårt styrelsemöte.
Prel. tävlingskalender kommer snart ut här på hemsidan. Håll koll.
De klubbar som krockar med varann, har lite tid på sig att justera detta själva. Oftas så kan klubbarna själva komma överens om ändringar.
I de fall där krockar uppstått och klubbarna ej kommer överens, går SPTF in och ser vilken klubb som inkom först med sin ansökan, och därefter fastställs kalernder.

Samtliga mästerskapslopp är klara. Kommer också ut här på hemsidan.


Mvh Christina - SPTF


27 Nov 2008 - 16:36 av Christina
Vaccination
Från 2010 ska alla travhästar, stora som små, vara vaccinerade mot A2 virus.
Det innebär att under 2009 måste ni börja grundvaccinera era ponnyer för att dessa ska ha ett fullgott skydd fram till tävlingssäsongen 2010.

Vaccinationen ska vara gjord så att hästarna har fullgott skydd den dagen den kommer in på banan och tävlar.
Det ska vara infört i passet, och stickprovskontroller kommer att göras.
Det är de två grundläggande vaccinationerna och sedan en spruta/år.

Mvh Christina - SPTF


21 Nov 2008 - 11:58 av Christina
Information ang. brev från STC
STC har skickat en skrivelse till SPTF där man vill se ett större samarbete mellan STC och SPTF angående gemensamma grundläggande värderingar.
För att STC i fortsättningen ska kunna stödja SPTF vill STC att vi samarbetar och kommer fram till en bra lösning som fungerar för båda våra organisationer.

Under 2009 kommer SPTF att utarbeta ett förslag på hur vår verksamhet kan, på ett tillfredställande sätt, tillmötesgå STC krav så att vi även i fortsättningen kommer att kunna ha en bra och väl fungerande verksamhet där vi samarbetar med STC.

Hur SPTF ska utarbeta ett förslag, hur förslaget kommer att se ut osv. är idag inte fastställt.
Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp, vilka som ska ingå är inte heller klart, som får till uppgift att utarbeta detta förslag.

Om Du som medlem i SPTF har något bra förslag eller idé, tveka inte att skicka in den till SPTF. Vi kommer att behandla allt inkommet material i den arbetsgrupp som ska jobba med detta.

Med vänlig hälsning Christina Hietanen
Ordförande SPTF


20 Nov 2008 - 10:28 av Christina
Mötesordning - regelverket
På förekommen anledning skriver jag här en liten information så att inte felaktigheter sprids.Läs mera>>>


14 Nov 2008 - 08:05 av Christina
Tävlingskalender 2009 - uppdaterad 081116
På följande länk hittar Du tävlingsplaneringen för 2009. Ändringar kommer att ske men De klubbar som i tid lämnat in sina önskemål har förtur på "sina" dagar.
Svart text = fastställda (med undantag för gulmarkerade där Umeå och Bergsåker krockar), blå text = inkomna den 9/11, har förtur, men är ej fastställda av styrelsen. Kommer att tas upp på nästa styrelsemöte, 4 dec.Länk här>>


11 Nov 2008 - 15:42 av Webbmaster
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB