Bannersptf logo
Frågor och svar om förändringarna inom ponnytravet
Sedan många år har SPTF och Svensk Travsport en dialog om ponnytravets framtid. Målet är att Svensk Travsport ska ta över ansvaret för ponnytravtävlingarna medan SPTF i fortsättningen blir en basorganisation som bevakar ponnytravets intressen.
Processen är på väg in i ett slutskede och är bara möjlig att genomföra efter godkännande både av Svensk Travsports styrelse och av SPTF:s årsstämma. Svensk Travsports styrelse tar sannolikt beslut den 14 december. SPTF:s årsmöte avhålls under våren 2012 och om beslutet blir ja, men inte enhälligt, ska ett extra årsmöte senare under året ta det slutgiltiga beslutet.
Om det blir ja från båda parter kommer Svensk Travsport att ta över från 2013.

Projektet presenterades lite mer i detalj på SPTF:s representanskapsmöte och på Ungdomstinget sista helgen i november, och mottogs positivt av de närvarande. Åtminstone att döma av de reaktioner som kom spontant under och efter mötena.

Förändringar som är planerade till dess är bl.a.
• Ett travsport.se för ponny ska tas fram, d.v.s. en databas där man kan hitta alla uppgifter om sig själv och sina hästar och också agera interaktivt med anmälningar, betalningar m.m. Målet är att detta ska finnas från 1 januari 2013 men det är ett omfattande jobb med stor risk för förseningar.
• Travbanorna tilldelas resurser så att de kan genomföra ponnytravtävlingarna som vilken travdag som helst, med avlönade funktionärer, ett avräkningssystem för kostnader och prispengar m.m.
• SPTF:s roll blir som påtryckare i form av basorganisation och att man ingår i kommittéer för att påverka framtidens travsport och då speciellt bevaka ungdomsperspektivet.
• Engagemanget i ponnytravklubbarna är fortsatt viktig, men med dessa ändringar frigörs krafter för att syssla med rekrytering, att hjälpa till och skapa trivsel kring tävling och träning och att dokumentera och synliggöra de ungdomar som är aktiva. Ett fördjupat samarbete med travskolorna är också något som prioriteras högt.

Redan från 2012 kommer propositionerna att skrivas av personal i Hästsportens Hus men klubbarna får naturligtvis komma med önskemål och synpunkter. Vissa klubbar och banor kommer också att låta sportavdelningen i Hästsportens Hus sköta anmälningarna till tävlingarna. Dessutom kommer travskolorna att ta över ansvaret för all licensutbildning.
Från 2012 gäller också att inga prispengar, prischeckar e.dyl. får delas ut i lopp där barn under 13 år deltar.

Det finns förstås många frågor om projektet. Här är några som ställts till oss. En del frågor är besvarade av Svensk Travsport och en del av ledamöter i SPTF:s styrelse. Innehållet i svaren är både Svensk Travsport och SPTF:s styrelse överens om.
Har du någon fråga? Maila till Rikard Sjöberg, så lägger vi till din fråga bland övriga och svarar på den.

Läs mer...
28 Nov 2011 - 10:20 av rikard
Glöm inte resebidraget
Ni som deltagit i mästerskapslopp under året kan få reseersättning. Kolla i listan nedan och skicka reseräkningen senast den 15 december om ni har rätt till ersättning.
Resebidrag utgår till ej prisplacerad utgår enligt gällande regler.
Svenskt Ponnytravkriterium, Svenskt Ponnytravderby, Svenskt 5-årsmästerskap, Svenskt mästerskap i ponnytrav, Svenskt mästerskap i monté och Guldstoet.
Resebidrag
Total transportsträcka (tur och retur) beräknas från ponnyns uppstallningsort.
Gäller endast för ej prisplacerade ponnyer med undantag då vunnen prissumma understiger aktuell transportersättning. I sådant fall utgår kompletterande transportersättning så att summan av prispengar och transportersättning motsvarar angiven transportersättningsnivå.
60-80 mil: 750 kr.
81-100 mil: 900 kr.
101-120 mil: 1.200 kr.
121-140 mil: 1.500 kr.
mer än 140 mil: 1.800 kr.
Utbetalningen går till så att man skriver en vanlig reseräkning, anger hur långt man kört, bifogar resultatlistan och skickar den till SPTF:s kassör senast den 15 dec 2011. En kopia på reseräkningen skickas till Arne Florqvist.
Vill du skicka per post finns adresserna under fliken SPTF.


24 Nov 2011 - 13:24 av rikard
SE HIT !
Ni som gillar statistik, andra publikationer och gamla över ex av ponnyronden kan hämta detta som finns vid vårt repskapsmöte kommande helg på Quality Airport Hotell Arlandastad.
Vi kommer att ta med oss det som inte skall arkiveras och dela ut till Er som vill ha.
Kostnad= det Ni själva tycker det är värt. Allt överskott går till SPTF:s verksamhet.


20 Nov 2011 - 17:27 av Arne
Nyhetsbrev!
Inför kommande möteshelg finns nu ett nyhetsbrev att läsa från underteckand
Läs här>>


20 Nov 2011 - 15:21 av Arne
SPTF:s montéserie avgjord
I ärets alla montélopp har ryttarna fått poäng enligt skalan 10-7-5-4-3-2 samt 1 poäng för odiskvalificerade som fullföljt loppet. I Monté-SM dubblades poängskalan. Landet har indelats i tre regioner, norr, mellan och söder, och det blir priser till de bästa montéryttarna i respektive region.
Så här blev slutställningen.
Vi gratulerar Jonna Jacobsson, Nathalie Oscarsson, Wilma Lundgren, Lisa Lönner, Klara Gabrielsson och Amanda Nordström som kommer att hyllas i samband med SPTF:s årsmöte i mars 2012.


17 Nov 2011 - 09:26 av rikard
Nytt lopp i Östersund
Östersund kör ett ponnylopp i samband med ordinarie travdag på juldagen, den 25 december.

Proposition:
Startanmälan: senast måndag 19 december kl. 09.00-10.00
Hästar i utländsk träning senast kl.09.00 vardag före startanmälan.
Anmälan till Jennifer på tel: 070-698 08 33 (Obs! endast telfonanmälan!)
Upplysningar: Anders Djuse 063-51 31 00, 070-642 59 32.
Startavgift 0 kr. Strykningsavgift 50 kr betalas till öptks pg. 4839179-1.

Prop 1
Lilla Hästägarekannan
Kategori A, körda av A-B- eller C- licensinnehavare.
1140 m. Tillägg Rekordhandicap grundtid 3.20,0.
Prispoäng: 500-250-175-125-100-(75).
Inga prispremier i detta lopp.
Hederstäcke till segrande ponny, hpr 1-3 plac och rosetter till samtliga
prisplacerade.


16 Nov 2011 - 15:54 av rikard
Ponnytravet blir en del av Svensk Travsport
Ponnytravet och det stora travet närmar sig varandra allt mer. I dag arrangeras ponnysporten av lokala ponnyklubbar i den egna organisationen Svenska Ponnytravförbundet (SPTF). Planen är nu att travbanorna och Svensk Travsport tar över verksamheten för ponnytravsporten år 2013 med en stegvis övergång från nästa år.

Formellt sett ska Svensk Travsports styrelse den 14 december fatta beslut om planen för ett övertagande av ponnytravet. SPTF måste därefter vid två på varandra följande möten under 2012 ta ställning i frågan.

– Vårt mål är att det ska bli lättare och roligare att hålla på med ponnytrav. För de aktiva, för klubbarna och för alla som under många år burit ponnytravet på sina axlar med massor av ideellt arbete. Det finns en mängd saker vi vill genomföra och önskelistan är lång, men jag har ett stort stöd från både Svensk Travsport och SPTF som verkligen ser detta som ett viktigt projekt, säger Rikard Sjöberg, som under året arbetat som projektledare för att integrera ponnytravet i Svensk Travsport.

Planerna på att gå samman har funnits under flera år och redan i dag har Svensk Travsport ett kansli för ponnytravet. Travbanorna har under året hjälpt ponnytravklubbarna med startanmälningar och 2012 samordnas organisationernas arbete ännu mer. Tanken är att SPTF från år 2013 ska vara enbart en intresseorganisation.

– Jag tror väldigt starkt på att Svensk Travsport och banorna arrangerar ponnytravtävlingarna, och att Svensk Travsport driver utvecklingen av ponnytravet i alla delar, precis som för stora travet. Svensk Travsport och travbanorna har i dag helhetsansvar för ungdomsverksamheten och då känns det naturligt att det ansvaret även gäller ponnytravet. Vi har också sedan flera år ett gott samarbete med Svensk Travsports utbildnings- och ungdomsverksamhet och det känns självklart att ponnytravet ingår som en del av deras arbete, säger SPTF:s ordförande Arne Florqvist.

– Vi är redan i dag en av de så kallade basorganisationerna inom travet, och vi kommer även i fortsättningen att fortsätta vara med och påverka sportens beslut, lovar Arne Florqvist.

Att de ideella krafternas glöd nu kommer att falna är inget Arne Florqvist tror.

– När klubbarna slipper det tidskrävande jobbet att få ihop tävlingsdagarna kan de i stället ägna sig åt det roliga jobbet att möta barn och ungdomar och arbeta för de ska trivas i ponnytravet, menar Arne Florqvist.

Även Svensk Travsports ungdomsansvariga Sara Strömberg ser stora fördelar med att ponnytravet blir en del av Svensk Travsports verksamhet.

– Vi tror att en integrering av ponnytravet gör att vi kan arbeta mer kraftfullt med att skapa en ungdomsverksamhet som ser till barns och ungdomars förutsättningar, tar deras åsikter på allvar och som långsiktigt får dem att stanna i travsporten.

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

2012
I tävlingsverksamheten kommer ponnykuskarna att märka några förändringar redan 2012.

• Barn som är 12 år eller yngre kommer inte längre att tävla om prischeckar eller prispengar. Startavgifterna tas bort för kuskar som är 12 år eller yngre.
• Ponnykörlicensutbildningen kommer att ske i travskolornas regi enligt Svensk Travsports licensbestämmelser.
• Tävlingsdagsplaneringen kommer att skötas centralt.
• Alla propositioner kommer att skrivas centralt.

2013
De stora förändringarna kommer förhoppningsvis att märkas från 2013. Då får ponnytravet ta del av stortravets administrativa verktyg så att alla prispengar, insatser och avgifter hanteras elektroniskt. Dessutom hoppas Svensk Travsport kunna välkomna ponnytravarna på travsport.se under 2013 så att uppgifter kan hittas på webbplatsen och att startanmälan också sker där


11 Nov 2011 - 08:25 av rikard
Annorlunda ponnytravdag i Kalmar
Den 6 november körde Kalmar en extra ponnytravdag. Förutom hela elva ponnylopp kördes också idealtidslopp och precisionskörning.
Läs mer på ungdomstrav.nu.


11 Nov 2011 - 08:24 av rikard
Ny rutin för att förnya licensen
Inför 2012 gör vi en förändring när det gäller rutinen att förnya licenser. Alla som haft licens under 2011 kommer att få en licensansökan hemsänd. Efter att ha gjort de ändringar som eventuellt ska göras på träningslistan samt kompletterat med uppstallningsplats för hästarna skickas ansökan till SPTF/Svensk Travsport. Tillsammans med ansökan ska ett kvitto på betald licensavgift bifogas.
Blanketter kommer att skickas ut i slutet av november och din ansökan vill vi gärna ha senast den 10 januari 2012.

Tänk på att adressändringar inte uppdateras automatiskt i vårt datasystem. Så om du känner på dig att vi kan ha fel adress till dig är det viktigt att du hör av dig till oss. Har du flyttat under de senaste två, tre åren och inte meddelat adressändring till oss så skicka ett mail med dina nya adress för säkerhets skull. Ange gärna även midnr eller den gamla adressen.


10 Nov 2011 - 08:45 av rikard
Påminnelse om Åby 17 november
Åby kör ett nyinsatt ponnylopp torsdag 17 november.

Proposition:
Startanmälan: senast torsdag 10 november kl. 08.30-09.00
Hästar i utländsk träning senast kl.09.00 vardag före startanmälan.
Tel 031-706 66 66
Startavgift 100 kr/lopp. Betalas kontant på tävlingsdagen. Information om
tävlingsdagen finns på www.abyponnytrav.com
Info och mailanmälan till Kristofer 031-706 66 10 eller
kristofer.jakobsson@aby.travsport.se

Prop. 1.
Kategori B, körda av C- eller D- licensinnehavare.
1640 m. Tillägg Rekordhandicap grundtid 2.15,0.
Prispoäng: 1.000-500-350-250-150-(100).
Prispremier betalas ut enligt prispoängskalan. Hederstäcke till segrande
ponny, hpr 1-3 plac och rosetter till samtliga prisplac.


8 Nov 2011 - 14:53 av rikard
Årets sista tävlingsdag
Mantorp är den bana som kör årets sista ponnytravtävling, sedan återstår det bara några banors insprängda lopp. Tävlingsdagen är söndag 13 november och startanmälan är senast söndag 6 november kl. 19. Här är propositionerna.
Observera att i prop 1 och 8 är startavgiften 60 kronor.


6 Nov 2011 - 16:46 av rikard
Program för möteshelgen 26-27 nov.
Program för möteshelgen 26-27 nov finns att läsa här! Program för domarrådet kommer senare.

4 Nov 2011 - 12:46 av Arne
Kurs för resultatinmatare
Onsdag 23 november blir det en kurs för nya resultatinmatare speciellt för de som sköter/ska sköta den sysslan inom ponnytravet. Upplägget görs så att du även ska kunna tjänstgöra inom "stora" travet. Platsen är Solvalla, kursen är gratis och det ingår lunch och något att äta även för de som vill stanna kvar och se Solvallas tävlingar under kvällen. Kursen pågår 11.00- cirka 17.00. Antalet platser är starkt begränsade så vi kommer att göra prioriteringar bland de som anmäler sig.
Välkommen med din intresseanmälan till Rikard,

Sista anmälningsdag är fredag 4 november


1 Nov 2011 - 14:39 av rikard
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB