Bannersptf logo
På förekommen anledning !
SPTF har med anledning av helgens diskussioner om de föreslagna
montéreglerna varit i kontakt med en ledamot i reglementskommittén och
informerat om de synpunkter som kom fram inför deras onsdagsmöte. Vi har
även pratat med Rikard och bett honom att ta kontakt med veterinärerna
och på nytt diskutera reglerna och grunderna för dessa samt informera
dem om helgens synpunkter.


26 Nov 2013 - 20:38 av admin
70-talet delegater!
Ett 70 tal delegater från Sveriges ponnytravklubbar kommer till helgen att vara samlade på Quality Airport Hotell Arlandastad för att bl.a. diskutera fram en reviderad vision och målplan för SPTF fram till 2017. SPTF har ju fr.o.m 2013 fått en lite annorlunda uppgift i Travfamiljen. SPTF är nu ett rent intresseförbund som skall bevaka och utveckla ponnytravet inom Svensk travsport. På agendan finns också information om ett förenklat mätningsförfarande och föredrag från ST:s vice generalsekreterare Johan Lindberg om ST:s framtidplaner. Helgen kommer därmed att gå i framtidens tecken.

Alla delegater hälsas hjärtligt välkomna till en helg i positiv anda.
Arne Florqvist
Ordförande


19 Nov 2013 - 22:20 av admin
Automatisk förlängning av licenser 2014!
ST inför förenklade licensrutiner inför 2014
Läs mera här>>>


13 Nov 2013 - 10:46 av admin
Vision och målplan!
SPTF har under 2013 fått en annan roll än vi haft tidigare. SPTF är nu en fullvärdig intresseförening inom Svensk Travsport (ingår nu i förtroenderådet) och har till uppgift att tillvarata och påverka ponnytravets utveckling i Sverige. SPTF har också till uppgift att i samarbete med Svenska Ponnyavelsförbundet tillvarata och utveckla det inom landet befintliga, för ponnytravet värdefulla hästmaterialet. För att uppnå dessa intentioner måste en ny vision och målplan för SPTF tas fram för de kommande åren. Huvudtemat under vår möteshelg kommer därför att vara
SPTF:s framtida vision och målplan vad vill vi?
Arbetet kommer att ske i sk bikupor och redovisas under söndagens möte.
Vidare kommer information från styrelsen och ST ang det som nu händer inom Svensk Travsport. Åtgärdsprogram, banornas nya uppdrag, divisionstänkande mm.
Alla deltagare hälsas varmt välkomna till en trevlig helg med positivt engagemang från oss alla.
Med vänlig hälsning
Arne Florqvist
Ordförande


10 Nov 2013 - 09:46 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB