Bannersptf logo
God framtidstro 2013!
Nu när vi står på ströskeln till ett nytt verksamhetsår, kommer det att se lite annorlunda ut för oss i SPTF och klubbar då ST och sällskapen tar över tävlingsansvaret för ponnytravet. Jag vet att vi kan se fram emot 2013 med tillförsikt och att en del av ansvaret vilar på oss aktiva och klubbar inom ponnytravet. Man måste dock vara medveten om att alla detaljer inte kan vara lösta så här i början utan vi får lösa dessa efter hand som dom dyker upp med hjälp av bl.a. Rikard. Vi har en omvärld som vi är mycket borende av. Trots detta hyser jag goda förhoppningar när man läser Ulf Hörnbergs krönika i Travronden fredag före jul att ponnytravet är en proiriterad del under 2013 utifrån horisont 2017.
Ulf Hörnberg skriver "Inför 2013 står Svensk Travsport rustat för att genomföra minst ett 30-tal aktiviteter och projekt som vi prioriterat från Horisont 2017.Det är både stort och smått. Extra starkt känns det att vi nästa år kommer att införliva ponnytravet i vår verksamhet. Det betyder att ungdomar knyts närmare till travsporten i vårt goda samarbete med ponnytravförbundet."
Detta bäddar som jag ser det för ett bra vidmakthållande och utveckling av ponnytravet.
Till sist vill jag önska er Ett Gott Nytt ponnytrav År!
/Arne Florqvist
Ordförande


31 Dec 2012 - 11:47 av Arne
Påminnelse om nominering till årets ponnytravklubb!
SPTF:s styrelse har beslutat att varje år på årsmötet lyfta fram och premiera en ponnytravklubb som årets ponnytravklubb. Enskilda medlemmar har rätt att föreslå klubb till SPTF:s styrelse.
SPTF:s styrelse utser tillsammans med en representant från ST därefter årets klubb. Detta beslut är utan apell.

Kriterierna för att bli årets ponnytravklubb är:
• Bedrivit tävlingsverksamhet
• Ägnat sig åt medlemsvård, aktiviteter förutom tävling och träning
• Nyrekrytering av medlemmar
• Samverkat med Travsällskapet
• Arbetat för integrering ponnytravskola/ponnytravklubb
• Bedrivit utåtriktad verksamhet
• Deltagit i under året genomförda förbundsaktiviteter.
• m.m

Senaste nomineringsdatum 15/1 året efter. (2013)
Nomineringen skall följas av en motivering varför just Din nominerade klubb skall få priset. Nomineringarna skall skickas till ordförande i SPTF.
Årets klubb erhåller förutom ära och berömmelse, diplom och ett stipendium att använda till föreningsaktiviteter för medlemarna.


20 Dec 2012 - 10:29 av Arne
Nomineringar!
Nomineringskommitten som består av Carola Huber-Guldhag, Jennifer Hansson och Rikard Sjöberg har till uppgift att ta fram kandidater till årets pristagare inom SPTF. De önskar nu få hjälp av Er aktiva att ta fram förslag till kandidater att nomineras till dessa priser. Kommitten vill ha in förslag på kandidater senast 15 jan 2013. Styrelsen kommer sedan den 24:e vid sitt möte att besluta om vilka dessa blir. Kandidaterna presenteras sedan på hemsidan omkring den 1 feb då också röstningen startar. Röstningen håller på i 14 dagar efter presentationen. Prisutdelningen av nedanstående kategorier samt montéligan kommer att ske vid travgalan den 23 mars på Quality Airport Hotel, Arlandastad.

Kategori A och B

3-åringar 4-åringar 5-åringar
Äldre H/V Äldre sto Monté
Årets häst kat A, B Rungeboholms vandringspris (Kat A.)
Bruntes vandringspris (kat B)

Kuskar Ryttare

Kuskar 8-12 år Ryttare kat A
Kuskar 13-15 år Ryttare kat B
Kuskar 16-25 år

Förslag på kandidater skickas till Carola Huber-Guldhag i nomineringskommittén.


20 Dec 2012 - 10:22 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB