Bannersptf logo
Tävlingsschemat för ponnytravet 2014 nu klart
Tävlingsschemat för ponnytravet 2014 är nu klart, fördelat på 85 heldagar och
cirka 150 lopp i samband med travtävlingar. Vid hela tolv tillfällen blir det
dubbeltrav med möjlighet att starta på samma bana, eller i några fall grannbana,
fredag och söndag eller motsvarande. Alla tävlingsdagar för ponny finns i
Tävlingskalendern. http://www.ponnytrav.se/tavlingskalender.html
Planeringen, med reservation för ändringar, finns även som pdf-fil https://www.travsport.se/polopoly_fs/1.347844!/menu/standard/file/
tavlingsdagar_ponny_%202014.pdf

Av Mästerskapsloppen flyttas Monté-SM till Tingsryd respektive Gävle. I övrigt körsloppen som 2013 med undantag för Guldstoet där kategorierna byter bana så att kat A körs i Örebro och kat B i Umeå. En lista över alla större lopp finns under ponnytrav på travsport.se
http://www.ponnytrav.se/2014/Storlopp_ponnytrav_2014.pdf
Årets
första ponnylopp körs redan 27 februari på Siljans istrav och den första
heldagen kör Hagmyren den 22 mars.
Välkomna till en ny spännande ponnytravsäsong.


23 Dec 2013 - 13:16 av admin
Med anledning av artikel i Travronden 23 dec.
Montéreglerna inom ponnytravet har varit ett kärt debattämne under ett antal år tillbaka inom SPTF. Vid styrelsemötet 2013-10-24 presenterade Rikard Sjöberg därför ett kompromissförslag att tas upp i ST:s reglementskommitté under senare delen av november, och som SPTF styrelse då ställde sig enhälligt bakom. Vid vårt repskapsmöte och ungdomsting i mitten av november presenterades detta förslag av ST. Det höjdes då starka protester mot framförallt längdgränsen för kat B. Man önskade en höjning av denna gräns till 165 cm. Med denna klara och tydliga önskan skickade styrelsen för SPTF önskemål till Rikard Sjöberg att ta tillbaka förslaget till veterinärerna och ta upp en ny diskussion om montéreglerna, framför allt då en höjning av längdgränsen till 165 cm för kat B. Kontakt togs också med reglementskommittén där det redogjordes för de aktivas önskemål.
Då hästens väl alltid står i centrum för vårt handlande har ST nu beslutat om av helt veterinära skäl att de föreslagna reglerna skall gälla för ponnytravet 2014.
Trots allt så blir det diskussioner oberoende av vilka gränser man sätter, därför att det är alltid någon som ”befinner” sig på fel sida. Låt oss nu se vad detta kommer att innebära och sedan ta lärdom därav.
Arne Florqvist
Ordf.


23 Dec 2013 - 13:09 av admin
Mätmän i SvRF
Mätmän som har sitt förordnande i SvRF och som är tänkta att mäta travponnyer 2014, måste ansöka om förordnande inom SPTF och tillföras SPTF:s mätmannalista. Ansökan kan göras per mail och då till mätkommittén i SPTF.

Ansökan skickas till arne@sptf.nu


19 Dec 2013 - 11:32 av Arne
Inför mätningssäsongen 2014.
Inför starten för mätningarna 2014 vill vi påminna om det nya mätningsreglementet som gäller för ponnytravare. Vad som gäller har publicerats och skickats till alla mätmän. Vill också påminna om att SPTF:s mätintyg rekvireras från ST (Eve Lundberg/Rikard Sjöberg) mot en kostnad av 10:-/intyg som sätts in på pg 419955-0 märk talongen med mätintyg och naturligtvis namn och adress så att intygen skickas till rätt person.

Mätkommittén


19 Dec 2013 - 10:49 av Arne
Reglementet 2014, viktiga förändringar.
I Tävlingsreglementet handlar ändringarna bland annat om att tränaren i och med uthämtande av nummertecken samtidigt intygar att hästen kontrollerats enligt Travarhälsan (37 §) och att strykning alltid medför 10 dagars startförbud, utom i vissa undantagsfall (33 §). Från och med 2014 förbjuds användande av huvudstång vid defilering om det inte är en så kallad löpande huvudstång (49 §). Även halvrad på startande tvååringar förbjuds (17 §).

Förändringarna i §§ 33 och 49 i gäller även inom ponnytravet. Inför 2014 har man även infört en längdgräns för montéryttare, 147 cm i kategori A och 160 cm i kategori B. Dessutom har viktgränserna justerats till 47 kg för kategori A och 60 kg för kategori B (67 §).

Övriga viktiga ändringar som rör ponnytravet är krav på slaggjord eller säkerhetsvagn i alla sulkylopp (48 §) och att det från 2014 är tillåtet att köra mot egentränad och/eller -ägd ponny (41 §).

– Även ponnytravet har Tävlingsreglementet som grund men kompletteras med Tillämpningsbestämmelser för de regler som gäller specifikt för ponnytävlandet. Från 2014 finns dessa avvikelser med längst bak i Tävlingsreglementet, säger Rikard Sjöberg, Ponnysportchef på Svensk Travsport.
Läs mera>>


16 Dec 2013 - 17:00 av admin
Förenklat mätningsförfarande!
SPTF:s styrelse har beslutat att förenkla mätningsförfarandet för våra ponnyer.

För det första

Utfärdade mätintyg(år)
GÄLLER!


Detta innebär att det år som är skrivet på intyget gäller. Går intyget ut 2013 skall ponnyn mätas 2014. Går det ut 2014 skall den mätas 2015 osv.
En 3-åring i år 2013 skall mätas om som 4-åring därför att intyget gäller bara t.o.m. 2013. Skulle det visa sig att den mäter 102,0/125,0 cm eller mindre 2014, behöver den inte inkomma med ytterligare mätintyg. Skulle det visa sig att den mäter över ovan angivna gränser, måste den också mätas som 6-åring.
En 5 åring (2013) skall mätas om som 6 åring (2014), likaså en 7 åring(2013) skall också mätas om som 8 åring (2014) därför att deras intyg gäller bara t.o.m 2013.

Mätreglementet

§4
Ponny som tävlingsregistrerats kan mätas tidigast vid 3 års ålder. Ponnyns mankhöjd får ej överstiga för kat A. 107,0 cm, och för kat B 130,0 cm. Om kat A ponny vid inmätningen mäter 102,0 cm eller under behöver inte ponnyn inkomma med fler mätintyg. Om kat B ponny vid inmätningen mäter 125,0 cm eller under, behöver inte ponny inkomma med fler mätintyg. Om ponnyn mäter över den ovan angivna gränsen, ska mätning också göras vid 6 års ålder. Är ponnyn äldre än 6 år behövs ingen ny mätning

§8
Kontrollmätning kan ske slumpmässigt under tävlingsdagarna efter beslut av mätkommittén och av denna utsedda två mätkontrollanter. Kostnaden för dessa står SPTF för. Vid denna kontrollmätning avgör mätkontrollanterna om ponnyn är i mätbart skick. Skulle det vid sådan kontrollmätning bedömas att ponnyn överstiger tillåten kategorigräns med mer än 2 cm får ponnyn genast startförbud. Skulle måttet vara mellan 0,1-2,0 cm över tillåten kategorigräns, tillåts ponnyn starta, men innan nästa startanmälan måste nytt mätintyg lämnas in och registreras. Vägras utsedd ponny att kontrollmätas, erhåller ponnyn omedelbart startförbud och detta gäller till dess att nytt mätintyg inlämnats och registrerats


De mätintyg som är giltiga är de med SPTF:s logga på. Man skriver som vanligt.
Om en ponny mäter ovan angivna gränser eller under, då gäller rutan sista obligatoriska mätning, skulle ponnyn mäta över ovan angivna gränser gäller t.o.m år rutan( fram t.o.m 5 års ålder, skall mätas om som 6 åring)


För övrigt gäller 2 mätmän + veterinär, samt att hemmamätning är OK!

Nuvarande lista på godkända mätmän för SPTF gäller tills vidare.
SvRF mätmän kommer att godkännas efter att vederbörande mätman ansökt till SPTF om att vara SPTF:s mätman

Information har skickas ut till samtliga mätmän.
För mätkommittén och SPTF:s styrelse
Arne Florqvist
Ordf.


2 Dec 2013 - 22:29 av Arne
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB