Bannersptf logo
Förtydligande!
Revideringen av mätreglementet inför 2017 innebär inte att ponnyer som 2016 mättes för förstagången som 3-åringar eller äldre och fick en mankhöjd som var högre än 102 cm / 125 cm omfattats av justeringarna och skall inte mätas som 4, 5 åringar. Dessa ponnyer skall tidigast mätas som 6 åringar helt enligt punkt 4 i reglementet 2016. Mätreglementet 2017 gäller från 1/1 2017 och omfattar de som är 3 år 2017 och som skall mätas första gången. Dock kan samtliga startande ponnyer bli föremål för kontrollmätning enligt punkt 8 i mätreglementet.
Det är ytterst viktigt att rätt datum och årtal är noterat på mätintyget. Var noga med att kontrollera att mätkontrollanterna har fyllt i rätt giltighetstid så att inte problem uppstår. SvRF har ett helt annan tidsintervall i sitt reglemente än SPTF varför det är extra noga att kontrollera detta.
Har Ni frågor kan Ni kontakta SPTF:s mätkommitte

På uppdrag
Arne Florqvist
Mätkommitten


30 Dec 2016 - 11:39 av admin
Mästerskapsrosetter 2016!
God fortsättning på Julhelgen!
Då vi inom styrelsen inte lyckats få fram de tidigare beställda och levererade mästerskapsrosetterna till en del mästerskapslopp, har vi nu beställt NYA som kommer att skickas till berörda ekipage så fort vi fått dem levererade. Vi beklagar naturligtvis det som hänt, men kunde inte göra på annat sätt än vi gjort. Som sagt vi beklagar det hela och hoppas ändå att de nya rosetterna kommer att glädja samtliga.

Ps. Plaketter kommer inte att skickas då vi inför mästerskapsloppen (står i mästerskapsbestämmelserna för 2016) tog beslut efter hörande av de aktiva, att från SPTF kommer enbart rosetter. Beslutet är hel av ekonomisk karaktär.

Med vänlig hälsning
Arne Florqvist
ordförande


27 Dec 2016 - 13:20 av admin
Justering av mätreglementet 2017
På förekommen anledning har styrelsen beslutat om en justering av mätningsreglementet inför 2017. Justeringen innebär att ponnyer som mäter in över en viss mankhöjd även skall mätas som 4 och 5 åringar. Detta med anledning av de diskussioner och synpunkter från aktiva samt ur rättviseskäl för de tävlande när det gäller bl.a. deltagande i årgångs och mästerskapslopp. Se mätreglementet punkt 4. som finns på hemsidan/dokument.

På uppdrag av styrelsen
Arne Florqvist


16 Dec 2016 - 13:38 av admin
News management powered by Xpression News

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB