Bannersptf logo

SPTF

är fr.o.m 2013 enbart en intresse- och basorganisation inom Svensk Travsport.
SPTF skall enligt stadgarna arbeta för och bevaka ponnytravets intressen inom Svensk travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0Har Du någon fråga eller undrar Du över något, ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Adressen till SPTF:s sportkontor är
c/o Arne Florqvist
Asavägen 27
665 33 Kil
Mobil: 070-3797648
Mail: arne@sptf.nu

Mätkommittée

Arne Florqvist sammankallande
Bengt Westergren
vakant

Avelskommittée
Micke Johansson sammankallande
Bengt Westergren
Arne Florqvist


SPTF:s stadgar säger bl.a

§ 1 Ändamål
SPTF har till ändamål att verka för ponnytravets utbredande och främjande i Sverige samt bevaka och tillvarata ponnytravets intressen inom Svensk Travsport.

Sina syften skall SPTF uppnå genom att
- sprida kännedom om och förståelse för ponnytravet
- stödja och främja ponnytravet genom att delta i utarbetande av regler och tillämpningar för tävlingar
- aktivera medlemmarna till deltagande i studie- och klubbverksamhet
- samarbeta med övriga hästportorganisationer i Sverige
- samarbeta med övriga ponnytravorganisationer inom Norden och övriga Europa.
- främja djurskydds- och djurhälsovårdsintressen
- arbeta för att tillvarata och utveckla det inom landet befintliga för ponnytravet värdefulla hästmaterialet.

§ 13 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall förvalta SPTF:s angelägenheter varvid det åligger styrelsen bl a att
- ägna uppmärksamhet åt alla angelägenheter som rör SPTF:s verksamhet och dess ändamål, samt vidta de åtgärder som enligt dessa stadgar eller efter beslut av förbundsstämma eller extra möte åvilar SPTF:s styrelse, eller i övrigt är nödvändiga för en ändamålsenlig utveckling av SPTF:s verksamhet.
- samråda om tävlingsdagar senast under december månad året före tävlingsåret
- Övervaka av SPTF framtagna och fastställda regler och stadgars riktiga efterlevnad

Valberedning 2019
Madeleine Hagen-Ekström
oljonsgard@gmail.com

Mobil: 076-6733328

Dennis Olsson
svanesundsgif@gmail.com

Mobil: 073-528 29 34

Malin Borg, sammankallande
malin.borg@kalmar.se

Mobil: 072-7118613

 

Svensk Travsport skriver i dokumentet "Ponnytravet i Framtiden bl.a "

SPTF:s roll centralt blir mer i formen av en intresseorganisation.
För att inte specifik kunskap kring ponnytravet ska gå förlorad bör Svensk Travsport till sin hjälp ha en rådgivande tävlingskommitté för ponnytravet utsedd av SPTF.
Remissinstans inom Svensk Travsport.
Representant från SPTF ingår i Licenskommitté och Reglementeskommitté.
Bollplank i frågor rörande ungdomsverksamhet inom Svensk Travsport


Svensk Travsport

Ponnysport

Solvalla Travbana
Box 20151
161 02 Bromma
Kundtjänst: 08-627 21 20
e-mail: namn.efternamn@travsport.se

Försäkringar
Alla ponnykuskar/ryttare är försäkrade genom sin licens.

Göran Wahlman på Svensk Travsport handlägger försäkringsfrågor

Kontakta honom om Du har undrar över något.

Svensk Travsport
Tel kundtjänst: 08-627 21 20
Tel vx: 08-627 20 00
Telefontid: 8.00-16.30 vardagar
e-post: kundtjanst@travsport.se

Styrelsen 2019


Maria Gabrielsson Werner Ordförande
Mariavägen 28,
831 48 Östersund
Tel: 063-133 983,
Mobil: 070-583 3983
Mail: maria@sptf.nu
Mandatperiod 2019

 


Ledamöter


Mikael Johansson Vice ordf.
Horsabodavägen 66

275 72 Lövestad

mobil: 070-683 14 83
Mail: micke@sptf.nu
Mandatperiod 2019-2020


John Malmberg,
Furumovägen 17K
806 41 Gävle
Mobil: 070-410 20 40
Mail: john@sptf.nu
Mandatperiod 2018-2019


Camilla Ingerstad Ungdomsansvarig
Katarina Bangata 73
116 42 Stockholm
Mobil: 073-999 25 00
Mail: camilla@sptf.nu
Mandatperiod 2019-2020


Susanna Carlsson
Perstorp 307
312 94 Laholm
Mobil: 073-8100365
Mail: sanna@sptf.nu
Mandatperiod 2018-2019


Peter Zetterqvist
Vankiva 8372
281 95 Vankiva
Tel: 0451-192 19
Mobil: 0733-029484
Mail: peter@sptf.nu
Mandatperiod 2019-2020


Ulrika Jernberg, sekreterare
Myrstigen 119
621 50 Visby
Mobil: 070-939 36 16
Mail: ulrika@sptf.nu
Mandatperiod 2019

Adjungerade ungd.representanter till styrelsen


Katarina Hall
Skurup 4660
274 92 Skurup
Mobil: 070-793 07 29
Mail: katarina@sptf.nu
Mandattid: 2018-2019Emma Gabrielsson,
Mariavägen 28,
831 48 Östersund
Mobil: Mail:emma@sptf.nu
Mandattid: 2018-2019

Utanför styrelsen SPTF:s kassör

Bild saknas

SPTF
c/o Ann-Charlotte Eriksson
Marnavägen 173
862 96 Njurunda
070-3287024
Mail: gronangen2@gmail.com

webbmaster@sptf.nu

 
Copyright 2019©SPTF Sponsrade av:
Made by ETM Hästsport HB