Svenska ponnytraförbundet, SPTF är fr.o.m 2013 enbart en intresse- och basorganisation inom Svensk Travsport. SPTF skall enligt stadgarna arbete för och bevaka ponnytravets intressen inom Svensk travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0

Stadgar

Arbets- och Ansvarsområden styrelsen 2019

Maria Gabrielsson Werner
Ordförande

AU (ansvarig), ST, Bas, Klubbkontakt, Ekonomi, Sponsorer

Mikael Johansson
Vice ordförande

ST, Bas, Stadgefrågor, Avel, Klubbkontakt, Facebook, Ponnytravgala

John Malmberg
Ledamot

Sponsorer, Priser, Klubbkontakt (ansvarig norr), Facebook, Ponnytravgala

Peter Zetterqvist
Ledamot

Kansli (Arne), Klubbkontakt, Ponnytravgala, Utvärderingar, Möteshelger

Ulrika Jernberg
Sekreterare

Klubbkontakt (ansvarig mellan), Facebook

Camilla Ingerstad
Ledamot

Ungdomsansvarig

Ungdomsfrågor, Årets ponnyer, Ungdomsstipendium, Travarhälsan, Facebook, Instagram, Klubbkontakt

Susanna Carlsson
Ledamot

Priser, Ponnytravgala, Klubbkontakt (ansvarig söder)

Katarina Hall
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar, Facebook, Instagram

Emma Gabrielsson
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar, Facebook, Kansli

Arne Florqvist
Adjungerad

Kansli, Avel, Mätning, Hemsida

Kommitéer

Mätkommitté

  1. Arne Florqvist (Sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Madelaine Hagen-Ekström

Avelskomittée

  1. Micke Johansson (sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Arne Florqvist

Valberedningen

Malin Borg (Sammankallande)
malin.borg@kalmar.se
Mobil: 0727-11 86 13

Madeleine Hagen-Ekström
oljonsgard@gmail.com 
Mobil: 0706-73 33 28

Dennis Olsson
svanesundsgif@gmail.com 
Mobil: 0735-28 29 34