För svenskfödda exporterade hästar kan utländska starter saknas.

Kategori A

Hästar födda 1992
Hästar födda 1993
Hästar födda 1994
Hästar födda 1995
Hästar födda 1996
Hästar födda 1997
Hästar födda 1998
Hästar födda 1999
Hästar födda 2000
Hästar födda 2001
Hästar födda 2002
Hästar födda 2003
Hästar födda 2004

Kategori B

Hästar födda 1992
Hästar födda 1993
Hästar födda 1994
Hästar födda 1995
Hästar födda 1996
Hästar födda 1997
Hästar födda 1998
Hästar födda 1999
Hästar födda 2000
Hästar födda 2001
Hästar födda 2002
Hästar födda 2003
Hästar födda 2004