För svenskfödda exporterade hästar kan utländska starter saknas.

Kategori A

3-åriga hästar
4-åriga hästar
5-åriga hästar
6-åriga hästar
7-åriga hästar
8-åriga hästar
9-åriga hästar
10-åriga hästar
11-åriga hästar
12-åriga hästar
13-åriga hästar
14-åriga hästar
15-åriga hästar
16-åriga hästar
17-åriga hästar
18-åriga hästar

Kategori B

3-åriga hästar
4-åriga hästar
5-åriga hästar
6-åriga hästar
7-åriga hästar
8-åriga hästar
9-åriga hästar
10-åriga hästar
11-åriga hästar
12-åriga hästar
13-åriga hästar
14-åriga hästar
15-åriga hästar
16-åriga hästar
17-åriga hästar
18-åriga hästar