Om klubbarnas årsmöten inneburit ändringar i klubbens styrelse mm. skall styrelsens sammansättning omgående skickas till sportkontoret för justering av klubbuppgifterna på hemsidan. Kolla gärna på klubbsidan om uppgifterna är uppdaterade och att rätt mailadress är angiven.

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *