Upprop !

Upprop från SPTF:s valberedning! Valberedningen önskar förslag från Er medlemmar på kandidater till styrelsen 2022-2023! Det är 3 ledamöter på 2 år som skall nomineras + ordförande på 1 år och som sedan skall väljas av årsmötet.(Mandatperioden går ut för Läs mer

INSTÄLLT !

Tyvärr måste vi ställa in möteshelgen 19-20 mars med innehållande årsmöte och ponnytravgala. Nytt datum för årsmötet blir 21 mars kl 19.00 och då digitalt. Återkommer med datum och former för ponnytravgalan./Styrelsen för SPTF

Mätkontrollantlistan 2022.

Mätkontrollantlistan är nu klar och publicerad.Endast namn upptagna på denna lista är förordnade att mäta och skriva ut mätintyg för ponnytravare. Övriga namnunderskrifter medför att mätintygen är ogiltigt.Listan finns även i dokumentbanken! Läs listan här!

Mätningsorganisation SPTF

Den nya organisationen för mankhöjdsmätning har nu sjösatts inom SPTF.Detta skall förhoppningsvis medföra flera mättillfällen, likartade förutsättningar för mätningen mmLäs info här ! Förkortat bildspel om organisationen finns i följande länk!Länk till bildspel! Revidering av mätningsreglementet sker också 1/1 2022Finns Läs mer