Tisdagen den 30 juni avhölls SPTF:s förbundsstämma på något annorlunda sätt. Stämman genomfördes detta år (p.g.a. rådande omständigheter) digitalt via “team” och det hela gick bra och disciplinerat via dator, ipads eller mobiltelefon. C:a hälften av Sveriges ponnytravklubbar var representerade vid stämman. Nya ledamöter i styrelsen blev Timmy Lundegård, Paula Christensson på två år och fyllnadsval av Wilma Gerklev på ett år. Omval på två år av Ulrika Jernberg samt ett år som ordf av Maria Werner Gabrielsson. Kvarstår ytterligare ett år gör Mickael Johansson och Peter Zetterqvist. Johan Malmberg, Susanna Carlsson och Camilla Ingerstad hade valt att lämna styrelsen. Omvalda Ordf. Maria Werner Gabrielsson tackade dessa för ett gott arbete under tiden de varit ledamöter i styrelsen, och hälsade även de nyvalda hjärtligt välkomna. Kontaktuppgifter för de nyvalda kommer inom kort att presenteras på SPTF:s hemsida. Vidare kommer protokoll från stämman samt verksamhetsberättelsen 2019, verksamhetsplan 2020 mm att läggas ut på densamma. Ordf. Maria passade samtidigt på att påpeka hur viktigt det är att vi alla följer de av bl.a. ST uppsatta riktlinjerna för att vi även i fortsättningen skall få tävla inom ponnytravet. Så tänk på detta när ni besöker någon travbana för att delta i tävlingar.

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *