Tävling

19 Aug 2022 – Regler för ponnytrav ( Travsport.se)
18 Jan 2018 – Mästerskapsbestämmelser 2018
06-Jan 2022 – Mätningsorganisation SPTF
15 Apr 2015 – Mätningsregler/intyg monté 2015
01 feb 2024 – Mätreglemente gällande 2024
01 feb 2024 – Anvisningar mätreglementet 2024
01 feb 2024 – Protokoll för mankhöjdsmätning 2024
25 feb 2024- Mankhöjdsmätning 2024 kommer att ske på….
11 jan 2024 – Godkända mätfunktionärer SPTF 2024 (Listan kommer att uppdateras under 2024)
01 jan 2023 – Godkända mätfunktionärer utanför Sveriges gränser
01 Jan 2013 – Behandlingsjournal
16 juli 2023 – Prestationspremie hingstar 2018-2022
11 Jan 2020 – Registreringskrav kat A, B ponnyer

6 mar 2023 – Kriterier för årets ponnyer 2022

Övrigt gällande verksamheten

03 Maj 2023 – SPTF och Barnkonventionen
05 April 2023 – Verksamhetsplan för SPTF 2023
04 Maj 2023 – Arbetsfördelning och organisation 2023
24 Mar 2014 – Typstadgar för till SPTF anslutna travklubbar
27 Mar 2017 – Stadgar för Svenska Ponnytravförbundet
01 Feb 2017 – Policys för aktiva och medlemmar
10 Aug 2018 – SPTF:s info om dataskyddsförordningen
10 Aug 2018 – Kartläggning GDPR avseende SPTF
10 Aug 2018 – Dataskyddspolicy SPTF

Övrigt

Anmälan om tävlingsregistrering Ponny
Anmälan om export Ponny
Anmälan om ägarskifte Ponny
Ansökan om Ponnytravlicens