Tävling

18 Jan 2018 – Mästerskapsbestämmelser 2018
15 Apr 2015 – Mätningsregler/intyg monté 2015
21 jan 2021 – Mätreglemente gällande 2021
09 dec 2019 – Anvisningar mätreglementet 2020
16 feb 2021 – Godkända mätkontrollanter SPTF 2021
14 Jan 2010 – Banförkortningar
01 Jan 2013 – Behandlingsjournal
01 mars 2021 – Prestationspremie hingstar 2018-2020
31 mars 2021 – Verksamhetsplan 2021
11 Jan 2020 – Registreringskrav kat A, B ponnyer

Övrigt gällande verksamheten

31 Mar 2021 – Arbetsfördelning och organisation 2021
24 Mar 2014 – Typstadgar för till SPTF anslutna travklubbar
27 Mar 2017 – Stadgar för Svenska Ponnytravförbundet
01 Feb 2017 – Policys för aktiva och medlemmar
10 Aug 2018 – SPTF:s info om dataskyddsförordningen
10 Aug 2018 – Kartläggning GDPR avseende SPTF
10 Aug 2018 – Dataskyddspolicy SPTF

Övrigt

Dokument som redovisar ponnytravet i de olika nordiska länderna
Anmälan om tävlingsregistrering Ponny
Anmälan om export Ponny
Anmälan om ägarskifte Ponny
Ansökan om Ponnytravlicens