Tävling

19 Aug 2022 – Regler för ponnytrav ( Travsport.se)
18 Jan 2018 – Mästerskapsbestämmelser 2018
06-Jan 2022 – Mätningsorganisation SPTF
15 Apr 2015 – Mätningsregler/intyg monté 2015
13 dec 2022 – Mätreglemente gällande 2023
13 dec 2022 – Anvisningar mätreglementet 2023
13 dec 2022 – Protokoll för mankhöjdsmätning 2023
20 dec 2022 – Mankhöjdsmätning 2023 kommer att ske på….
10 jan 2023 – Godkända mätfunktionärer SPTF 2023
01 Jan 2013 – Behandlingsjournal
13 Jan 2023 – Prestationspremie hingstar 2018-2022
11 Jan 2020 – Registreringskrav kat A, B ponnyer

26 Okt 2021 – Kriterier för årets ponnyer

Övrigt gällande verksamheten

01 April 2022 – Verksamhetsplan för SPTF 2022
20 April 2022 – Arbetsfördelning och organisation 2022
24 Mar 2014 – Typstadgar för till SPTF anslutna travklubbar
27 Mar 2017 – Stadgar för Svenska Ponnytravförbundet
01 Feb 2017 – Policys för aktiva och medlemmar
10 Aug 2018 – SPTF:s info om dataskyddsförordningen
10 Aug 2018 – Kartläggning GDPR avseende SPTF
10 Aug 2018 – Dataskyddspolicy SPTF

Övrigt

Anmälan om tävlingsregistrering Ponny
Anmälan om export Ponny
Anmälan om ägarskifte Ponny
Ansökan om Ponnytravlicens