Den nya organisationen för mankhöjdsmätning har nu sjösatts inom SPTF.
Detta skall förhoppningsvis medföra flera mättillfällen, likartade förutsättningar för mätningen mm
Läs info här !

Förkortat bildspel om organisationen finns i följande länk!
Länk till bildspel!

Revidering av mätningsreglementet sker också 1/1 2022
Finns att läsa om i den här länken!

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *