Om du har en ponny som vid 3, 4 eller 5 års ålder mäter inom 1,5 cm från maximal tillåten mankhöjd, och planerar att anmäla /starta i något av SPTF:s mästerskapslopp, skall den kontrollmätas tidigast 1 månad före avhållandet av loppet. Det är ponnyägaren/tränarens ansvar att se till att detta blir genomfört. Önskemål om kontrollmätning skickas till mätkommitte’n på mail arne@sptf.nu i god tid före anmälningstidens utgång.

Läs mera här i mätningsreglementet punkt 4b.

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *