Intyg

Intygen finns fr.o.m 20/1 2022 på SPTF:s sportkontor, för beställning via mail.

arne@sptf.nu.

Betalning

Pris 10:-/styck.
Administration och porto: 50:- per beställning.
Betalning sker till:

Postgirot nr 41 99 55 – 0.

När detta är gjort och kvittot mailats tillsammans med beställningen, sänds mätintygen till Er per post. Glöm ej att ange namn och adress i beställningen så att försändelsen hamnar hos rätt person.