Mankhöjdsmätning

Fr.o.m 1/1 2023 kommer det tidigare mätintyget att slopas. I stället införs sk. mätprotokoll som mätfunktionärerna fyller i för samtliga ponnyer som mäts på en mätdag. Mätprotokollet skickas sedan in till Svensk Travsport för registrering i tävlingsdatabasen. Mankhöjden skrivs även in i ponnyns pass och detta utgör ägarens bevis på att ponnyns mankhöjd har mätts och registrerats.
Ponnyn pass skall alltid medfölja ponnyn.