Intyg

Intygen finns på ST sportavd. Eve Lundberg för rekvirering via mail.

eve.lundberg@travsport.se.

Betalning

Pris 10:-/styck. Betalning sker till:

Postgirot nr 41 99 55 – 0.

När detta är gjort sänds mätintygen till Er per post. Glöm ej att ange namn och adress på talongen så att försändelsen hamnar rätt.