Svenska ponnytraförbundet, SPTF är fr.o.m 2013 enbart en intresse- och basorganisation inom Svensk Travsport. SPTF skall enligt stadgarna arbete för och bevaka ponnytravets intressen inom Svensk travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0

Stadgar

Arbets- och Ansvarsområden styrelsen 2021

Maria WernerGabrielsson
Ordförande

AU (ansvarig), ST, Bas, Klubbkontakt, Ekonomi

Mikael Johansson
Vice ordförande

ST, Bas, Stadgefrågor, Avel, Klubbkontakt (Syd), Ponnytravgala

Timmy Lundegård
Ledamot

Klubbkontakt (mellan), Information, Facebook, Ponnytravgala

Peter Zetterqvist
Ledamot

Kansli (Arne), Klubbkontakt(Syd), Utvärderingar, Möteshelger,
Ungdomsstipendium

Ulrika Jernberg
Ledamot

Sekreterare

Priser, (Sanna) Klubbkontakt (ansvarig mellan), Ungdomsfrågor, Hästvälfärd

Hugo Lundgren
Ledamot

Ungdom

Ungdomsfrågor, Årets ponnyer, Klubbkontakt (Norr)

Paula Christensen
Ledamot

Ungdom

Ungdomsfrågor, Årets ponnyer, Domarfrågor, Klubbkontakt (Syd),
Propositioner

Katarina Hall
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Emma Gabrielsson
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Arne Florqvist
Adjungerad

Kansli, Avel, Mätning, Hemsida

Kommitéer

Mätkommitté

  1. Arne Florqvist (Sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Madelaine Hagen-Ekström

Avelskomittée

  1. Micke Johansson (sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Arne Florqvist

Valberedningen

Malin Borg (Sammankallande)
malin.borg@kalmar.se
Mobil: 0727-11 86 13

Madeleine Hagen-Ekström
oljonsgard@gmail.com 
Mobil: 0706-73 33 28

Dennis Olsson
svanesundsgif@gmail.com 
Mobil: 0735-28 29 34