Svenska ponnytraförbundet, SPTF är fr.o.m 2013 enbart en intresse- och basorganisation inom Svensk Travsport. SPTF skall enligt stadgarna arbeta för och bevaka och utveckla ponnytravets intressen inom Svensk travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0

Stadgar

Arbets- och Ansvarsområden styrelsen 2022

Maria WernerGabrielsson
Ordförande

AU (ansvarig), ST, Bas, Klubbkontakt, Ekonomi

Mikael Johansson
Vice ordförande

ST, Bas, Stadgefrågor, Avel, Klubbkontakt (Syd), Ponnytravgala

Elin Wetterholm
Ledamot

Ungdomsfrågor, Årets ponnyer
Klubbkontakt, Information
FB/Instagram, Tävlingsplanering

Peter Zetterqvist
Ledamot

Kansli (Arne), Klubbkontakt(Syd), Utvärderingar, Möteshelger,
Ungdomsstipendium

Ulrika Jernberg
Ledamot

Sekreterare

Priser, (Sanna) Klubbkontakt (ansvarig mellan), Ungdomsfrågor, Hästvälfärd

Hugo Lundgren
Ledamot

Ungdom

Ungdomsfrågor, Årets ponnyer, Klubbkontakt (Norr)

Ebba Handler
Ledamot

Ungdom

Klubbkontakt, Information,
FB/Instagram, Ponnytravgala
Ungdomsfrågor, Avel

Alice Sjölin
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Malin Olsson Blom
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Arne Florqvist
Adjungerad

Kansli, Avel, Mätning, Hemsida

Kommitéer

Mätkommitté 2023

  1. Arne Florqvist (Sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Madelaine Hagen-Ekström
  4. Steffen Edvardsen

Avelskomitté 2022

  1. Micke Johansson (sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Arne Florqvist

Valberedningen

Malin Borg (Sammankallande)
malin.borg@kalmar.se
Mobil: 0727-11 86 13

Madeleine Hagen-Ekström
oljonsgard@gmail.com 
Mobil: 0706-73 33 28

Mattias Haraldsson