Svenska ponnytraförbundet, SPTF är fr.o.m 2013 enbart en intresse- och basorganisation inom Svensk Travsport. SPTF skall enligt stadgarna arbeta för och bevaka och utveckla ponnytravets intressen inom Svensk travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0

Stadgar

SPTF:s typstadgar för klubbarna

Arbets- och Ansvarsområden styrelsen 2024

Mandatperiod 2024

Maria WernerGabrielsson
Ordförande

AU (ansvarig), ST, Bas, Ekonomi

Mandatperiod 2023-2024

Mikael Johansson
Vice ordförande

ST, Bas, Avel, Hemsida

Mandatperiod 2024-2025

Thelma Eldh
Ledamot
Ungdom

Information, Ponnytravgala, FB/Instagram, Årets utmärkelser

Mandatperiod 2023-2024

Patric Skoglund
Ledamot

Information, Marknadsföring, Samarbetspartners, Sponsorer

Mandatperiod 2024-2025

Ulrika Jernberg
Ledamot

Sekreterare

Priser, (Sanna) Stadgefrågor
ST

Mandatperiod 2023-2024

Lo Ekström
Ledamot

Ungdom

Barnkonventionen, Ungdomsstipendier, Årets utmärkelser

Mandatperiod 2024-2025

Filippa Eldh
Ledamot

Ungdom


Information, Ponnytravgala, FB/Instagram, Årets utmärkelser

Vakant
Adjungerad
Ungdomsrep

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Vakant
Adjungerad
Ungdomsrep

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Arne Florqvist
Adjungerad

Kansli, (sportkontor)
Avel, Mätning

Susanna Carlsson
Adjungerad

Priser mm

Kommittéer

Mätkommitté 2024

  1. Arne Florqvist (Sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Madelaine Hagen-Ekström
  4. Steffen Edvardsen

Avelskomitté 2024

  1. Micke Johansson (sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Arne Florqvist
  4. Lo Ekström

Ekonomi
Nygrens Redovisning
Norra vägen 40
856 50 Sundsvall

Valberedningen

John Malmberg (Sammankallande)
Mobil: 070-382 20 40

Steffen Edvardsen
steffene@hotmail.com
Mobil: 076-326 87 17

Maria Håkansson