Svenska ponnytraförbundet, SPTF är fr.o.m 2013 enbart en intresse- och basorganisation inom Svensk Travsport. SPTF skall enligt stadgarna arbeta för och bevaka och utveckla ponnytravets intressen inom Svensk travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0

Stadgar

SPTF:s typstadgar för klubbarna

Arbets- och Ansvarsområden styrelsen 2023

Maria WernerGabrielsson
Ordförande

AU (ansvarig), ST, Bas, Ekonomi

Mikael Johansson
Vice ordförande

ST, Bas, Avel, Hemsida

Elin Wetterholm
Ledamot

Ponnytravgala, Information, FB/Instagram, Årets utmärkelser

Patric Skoglund
Ledamot

Information, Marknadsföring, Samarbetspartners, Sponsorer

Ulrika Jernberg
Ledamot

Sekreterare

Priser, (Sanna) Stadgefrågor
ST

Lo Ekström
Ledamot

Ungdom

Barnkonventionen, Ungdomsstipendier, Årets utmärkelser

Ebba Handler
Ledamot

Ungdom

Information, FB/Instagram, Ponnytravgala,
Avel, Årets utmärkelser

Alice Sjölin
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Malin Olsson Blom
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Arne Florqvist
Adjungerad

Kansli, Avel, Mätning

Kommitéer

Mätkommitté 2023

  1. Arne Florqvist (Sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Madelaine Hagen-Ekström
  4. Steffen Edvardsen

Avelskomitté 2023

  1. Micke Johansson (sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Arne Florqvist
  4. Ebba Handler

Valberedningen

Malin Borg (Sammankallande)
malin.borg@kalmar.se
Mobil: 0727-11 86 13

Madeleine Hagen-Ekström
oljonsgard@gmail.com 
Mobil: 0706-73 33 28

Mattias Haraldsson