Svenska ponnytraförbundet, SPTF är fr.o.m 2013 enbart en intresse- och basorganisation inom Svensk Travsport. SPTF skall enligt stadgarna arbeta för och bevaka och utveckla ponnytravets intressen inom Svensk travsport.

Pg SPTF: 41 99 55-0

Stadgar

Arbets- och Ansvarsområden styrelsen 2022

Maria WernerGabrielsson
Ordförande

AU (ansvarig), ST, Bas, Klubbkontakt, Ekonomi

Mikael Johansson
Vice ordförande

ST, Bas, Stadgefrågor, Avel, Klubbkontakt (Syd), Ponnytravgala

Elin Wetterholm
Ledamot

Arbetsfördelningen ännu ej klar

Peter Zetterqvist
Ledamot

Kansli (Arne), Klubbkontakt(Syd), Utvärderingar, Möteshelger,
Ungdomsstipendium

Ulrika Jernberg
Ledamot

Sekreterare

Priser, (Sanna) Klubbkontakt (ansvarig mellan), Ungdomsfrågor, Hästvälfärd

Hugo Lundgren
Ledamot

Ungdom

Ungdomsfrågor, Årets ponnyer, Klubbkontakt (Norr)

Ebba Handler
Ledamot

Ungdom

Arbetsfördelningen ännu ej klar

Alice Sjölin
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Malin Olsson Blom
Adjungerad
Ungdomsrepresentant

Ungdomsfrågor, Ungdomsting, Kontakter med ungdomar

Arne Florqvist
Adjungerad

Kansli, Avel, Mätning, Hemsida

Kommitéer

Mätkommitté

  1. Arne Florqvist (Sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Madelaine Hagen-Ekström

Avelskomittée

  1. Micke Johansson (sammankallande)
  2. Bengt Westergren
  3. Arne Florqvist

Valberedningen

Malin Borg (Sammankallande)
malin.borg@kalmar.se
Mobil: 0727-11 86 13

Madeleine Hagen-Ekström
oljonsgard@gmail.com 
Mobil: 0706-73 33 28

Mattias Haraldsson