Styrelsemöte

Styrelsemöten mm.

Styrelsemöten under våren 2023 kommer att
fastställs efter årsmötet av styrelsen fysiska eller via Teams

Protokoll från styrelsens möten skickas till varje klubbs angivna
e-postadress efter att protokollet är justerat och klart.

Ponnytravgalan
kommer att genomföras lördagen den 18 mars 2023
Plats och övrig information kommer senare.

Årsmöte/Stämma
Årsmöte /Stämma kommer att hållas söndagen den 19 mars 2023
Plats och övrig information kommer senare.

Vid frågor mm kontakta ordf. Maria Werner-Gabrielsson
Frågor som skall behandlas vid styrelsemötena skall vara ordföranden tillhanda senast 14 dagar före styrelsemötet.