Styrelsemöte

Styrelsemöten mm.

Styrelsemöten under våren 2021 kommer att hållas:
11/5, 22/6, 30/8, 19/10 22/11 Samtliga kl 19.00 via Teams

Protokoll från styrelsens möten skickas till varje klubbs angivna
e-postadress efter att protokollet är justerat och klart.

Ungdomsting och repskapsmöte

Ungdomsting och repskapsmöte kommer att hållas så fort FHM:s restriktioner tillåter detta.

Årsmöte/Stämma

Årsmöte /Stämma kommer att hållas 15/3 2021 via teams

Vid frågor mm kontakta ordf. Maria Werner-Gabrielsson
Frågor som skall behandlas vid styrelsemötena skall vara ordföranden tillhanda senast 14 dagar före styrelsemötet.