Styrelsemöte

Styrelsemöten mm.

Styrelsemöten under hösten kommer preliminärt att hållas under 2019: 4/9, 28/10, 22/11

Ungdomsträff och repskapsmöte

Ungdomsträff och repskapsmöte kommer preliminärt att hållas preliminärt: 23-24/11 2019

Ungdomsting och årsmöte

Ungdomsting och årsmöte kommer preliminärt att hållas 2020: 14-15/3 2020

Vid frågor mm kontakta ordf. Maria Werner-Gabrielsson
Frågor som skall behandlas vid styrelsemötena skall vara ordföranden tillhanda senast 14 dagar före styrelsemötet.