Styrelsemöte

Styrelsemöten mm.

Styrelsemöten under våren 2022 kommer att
fastställs efter årsmötet av styrelsen fysiska eller via Teams

Protokoll från styrelsens möten skickas till varje klubbs angivna
e-postadress efter att protokollet är justerat och klart.

Ungdomsting , repskapsmöte och ordförandekonferens
kommer att planeras under 2022 efter årsmötet

Årsmöte/Stämma
Årsmöte /Stämma kommer att hållas 21/3 2022 via teams

Vid frågor mm kontakta ordf. Maria Werner-Gabrielsson
Frågor som skall behandlas vid styrelsemötena skall vara ordföranden tillhanda senast 14 dagar före styrelsemötet.