För svenskfödda exporterade hästar kan utländska starter saknas.

Kategori A och B