För svenskfödda exporterade hästar kan utländska starter saknas.