Transportbidraget till mästerskapsloppen 2021 återinförs!


Transportbidraget för ponny återinförs. I budgetarbetet för 2021 beslutade Svensk Travsport att ta bort de olika transportbidrag som finns i travsporten för att istället höja prismedlen. I detta ingick även de transportbidrag gällande ett antal ponnytravtävlingar. Efter diskussion mellan SPTF och Svensk Travsport har det beslutats att återinföra transportbidragen för ponnytravet under 2021. Efter diskussioner med SPTF känns det motiverat att göra den här återställningen i år. Det finns dock fortfarande goda anledningar att se över tävlingsstrukturen och även resandet i vår ungdomssport. Men som tävlandet ser ut nu är det rimligt att transportbidragen är kvar, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport. Transportbidragen för ponny återställs till samma nivåer som 2020 och innefattar bidrag kopplat till ett antal större ponnytravtävlingar.- Det är självklart glädjande att transportbidragen för 2021 återinförs. Svensk Travsport har lyssnat på hur förändringen drabbade enskilda inom ponnytravet onödigt hårt. Det känns bra att vi nu gemensamt kan titta på andra lösningar och hur vi ska utveckla ponnytravet i framtiden, säger Maria Gabrielsson, ordförande i SPTF.

Mästerskapsbestämmelserna kan du läsa här!

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *