Upprop från SPTF:s valberedning!

Valberedningen önskar förslag från Er medlemmar på kandidater till styrelsen 2022-2023!

Det är 3 ledamöter på 2 år som skall nomineras + ordförande på 1 år och som sedan skall väljas av årsmötet.
(Mandatperioden går ut för Timmy Lundegård, Paula Christensson och Ulrika Jernberg samt för ordförande Maria Gabrielsson.)

Övriga ledamöter Mikael Johansson, Peter Zetterqvist och Hugo Lundgren valdes på årsmötet 2021 på 2 år

Skicka era förslag senast 1 februari till
arne@sptf.nu

Valberedningen SPTF


Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *