Mandatperioden för tre (3) av styrelsens ledamöter går ut nu vid årsmötet 2020. Valberedningen vill gärna ha in förslag på personer som kan tänka sig att arbeta globalt för ponnytravets utveckling i SPTF:s styrelse under en 2 års period. Förslag kan lämnas senast 15 februari 2020 ( 1 månad före årsmötet enligt stadgarna § 18 ) till valberedningens ordförande:

Malin Borg
e-mail: malin.borg@kalmar.se
mobil 0727-11 86 13.


Tänk på att föreslagen person skall vara tillfrågad och givit sitt samtycke till nomineringen.

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *